Sfântul Ioan Gură de Aur


Hristos în mijlocul nostru!

Librăria Trup şi Suflet vă recomandă cărţile Sfântului Ioan Gură de Aur disponibile pe rafturile sale:

●Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieţii

„Cum se naşte însă dragostea în sufletul omului? Dragostea este rodul virtuţii. Dar şi iubirea, la rândul ei, dă naştere virtuţii. Dar şi iubirea, la rîndul ei, dă naştere virtuţii. Şi iată cum se întâmplă asta: Cel virtuos nu alege banii în locul iubirii aproapelui său. Nu ţine minte răul. Nu este nedrept. Nu vorbeşte de rău. Pe toate le rabdă cu vitejie duhovnicească. Din acestea provine iubirea.”

Preţ: 14 lei

●Sfântul Ioan Gură de Aur, Diavolul şi magia

„Un lucru de seamă nu este atât a izbăvi pe cineva de un demon, cât a-l izbăvi de păcat. Nu diavolul ne împiedică să dobândim împărăţia cerurilor, dimpotrivă, el chiar ne ajută, fără a o voi, fireşte, făcându-l mai înţelept pe cel pe care l-a stăpânit, spre deosebire de păcat, care ne scoate din împărăţia lui Dumnezeu.”

Preţ: 9 lei

●Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrisori din exil Către Olimpiada şi cei rămaşi credincioşi, Despre deprimare, suferinţă şi Providenţă

”Şi nu te întrista că iernăm aici, fiindcă acum ne este mult mai uşor şi suntem mai sănătoşi decât anul trecut. Astfel încă dacă ai avea cuvenita purtare de grijă, te-ai simţi mult mai bine. Dar dacă spui că bolile tale s-au născut din deprimare, cum mai ceri iarăşi scrisori de la noi dacă n-ai cules din ele nimic spre voioşie şi bună dispoziţie, ci eşti atât de cufundată sub tirania deprimării, încât acum doreşti să pleci de aici?”

Preţ: 15 lei

● Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Isaia, Omilii la Ozia

„Să nu se încreadă propriei înţelepciuni, nici propriilor gânduri, ci potolindu-le pe acelea, să-şi predea sufletul învăţăturii Duhului. Fiindcă deci şi la iudei erau astfel de oameni care dispreţuiau pe profeţi ca păstori şi îndrumători de suflete, vrând să se înţelepţească prin ei înşişi, ceea ce li s-a făcut lor pricină de nebunie, şi să dispreţuiască cele spuse, pe bună dreptate îi deplânge pe ei, zicând: Vai celor înţelepţi în ochii lor şi înaintea lor ştiutori.”

Preţ: 37 lei

●Vă recomandăm de asemenea cartea Arhimandritului Sava Aghioritul, Rolul mamei în educaţia copiilor. Cartea cuprinde sfaturi privind creşterea copiilor ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi Sfântului Porfirie Kavsokalivitul.

„Vedeţi un om tânăr care este leneş şi nu vrea să muncească? În spatele acestei stări a lui se află de multe ori o educaţie rea din partea mamei sale, care i le-a dat pe toate de-a gata.”

Preţ: 5 lei

Vă aşteptăm la librărie!

Livia Crişan

Calea Moţilor, nr. 64 (în curte)
Mobil: 0742 91 80 54